Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"

тел. 160

Ръководство

ОУ "ПБЗН"-Търговище

Гр. Търговище, ул. “Н. Маринов” – 3

Дежурна част: тел. 0601/60200, 62169

 

Сектор “Пожарогасене и спасителна дейност”

Началник сектор: гл. инсп. Стефан Стефанов

Тел. 0601/60327

 

Сектор “Планиране, превантивна дейност и контрол”

Началник сектор: гл. инсп. Дечо Дечев

Тел. 0601/60327

Група "Оперативен комуникационно-информационен център

Група "Спасителна дейност

 

Районна служба "ПБЗН"-Търговище

Гр. Търговище, ул. “Н. Маринов”-3

Началник РУ: гл. инсп. Димитър Димитров

Тел. 0601/60328, 67738

 

Районна служба "ПБЗН" – Попово

Гр. Попово, ул. “Раковски”-1

и.д. Началник РУ: гл. инсп. Милен Пеев

тел. 0608/42335

Дежурна част: 0601/42222

Изнесена група – гр. Опака

ул. “Съединение”-86

Дежурна част: тел. 06039/2290

 

Районна служба "ПБЗН"-Омуртаг

Гр. Омуртаг, Промишлена зона

Началник: гл. инсп. Тодор Тодоров

Тел. 0605/63598

Дежурна част: 0605/62066                                                             

 

Районна служба "ПБЗН" – Антоново

Гр. Антоново, ул. “Шипка”-2

Началник РУ: Гл. инсп. Михаил Михайлов

Дежурна част: 06071/2260

 

 

МЛАД ОГНЕБОРЕЦ

Съобщения